coaching1

Coaching – Musicia

  • Ønsker du at blive bevidst om dine ressourcer?
  • Hvad vil du med dine evner?
  • Hvordan vil du handle på dine talenter og muligheder?

Process Inquiry

Den form for coaching jeg udøver hedder Process Inquiry. Det er en verbal afklaringsmetode, en udforskning og virkelighedsorientering med fokus på den indre proces. Process Inquiry er klientorienteret på grund af en fundamental antagelse om, at ethvert menneske har en indre dyb indsigt, og dermed også svaret på det spørgsmål, som ønskes afklaret. Process Inquiry er muligheden for at genopdage hvad vi ved. Process Inquiry er en accepterende og ikke-dømmende udforskning af, hvad der er.

Energi går hen, hvor vi fokuserer. Derfor orienterer Process Inquiry sig hen mod en løsning i stedet for at fokusere på biografi, indhold og årsagsforklaringer, hvilket kan overbetone tildragelser i fortiden, og dermed binde energi i uforanderlige hændelser.

Åbenhed for læring, ærlighed samt vilje til ”keep it simple” er essentielle faktorer i en afklaring.

Musicia

Musicia er en musikalsk tilgang til en afklaringsproces, hvor musik, bevægelse og enkle musik- og rytmeinstrumenter er værktøjer til en dybere indsigt og afklaring. De musikalske værktøjer gør, at man lettere kommer i samklang med dybereliggende temaer. Det kan være meget positivt overraskende at opleve uopdagede ressourcer og se nye muligheder for vækst – såvel personligt som professionelt.