inspiration1

Inspirationskursus for musikundervisere

  • Vil du være den bedste musikunderviser, du kan forestille dig?
  • Vil du udvikle din evne til at inspirere og motivere dine elever til at spille og øve sig af lyst?
  • Vil du blive skarpere til at finde magiske melodier?
  • Vil du have flere glade elever?
  • Vil du tjene flere penge som musikunderviser?

På kurset bliver du inspireret til at opleve den musik eller de magiske melodier, der vinder genklang i dig, som giver dig lyst til at spille og som klinger videre dybt inde. En afledt virkning er at opleve og nyde en forøget glæde ved at undervise i dagligdagen. Undervejs kan en afklaring indfinde sig: hvorfor undervise – hvad giver det mig – hvad kan jeg byde ind med – er det meningsfuldt? Værktøjerne er melodier, skalasystemer, små gennemgående etuder og øvelser samt fremtræden. Idé-udvikling kan spontant opstå undervejs.

Et inspirationskursus kan forløbe over en halv eller hel dag.

Begge forløb inkluderer undervisningsmateriale til videre brug i den daglige undervisning. Endvidere kan kurset kombineres med individuelle coaching-sessioner.

Mit mål er at inspirere, så undervisning og læring bliver glædesfyldt og lystbetonet.